Перейти до основного вмісту

Громадська організація «Державницька Ініціатива Яроша»


Дмитро Ярош - Провідник Національного Руху "ДІЯ", Народний депутат України


Андрій Шараскін (Богема) - керівник ГО "ДІЯ"

 

Громадська організація «Державницька Ініціатива Яроша», ГО «ДІЯ», є громадською організацією, створеною для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, технічних, правових, громадських, військово-патріотичних, спортивних, освітніх, інформаційних, творчих, вікових та інших інтересів своїх учасників (членів).

Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, технічних, правових, громадських, військово-патріотичних, спортивних, освітніх, інформаційних, творчих, вікових та інших інтересів своїх членів, сприяння становленню України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави, підвищення загальної обороноздатності держави, становлення громадянського суспільства в Україні, поширення ідеї становлення української суверенної соборної держави.

Для досягнення мети Організація здійснює наступні завдання:

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх службових і посадових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 • сприяння в реалізації органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, їх посадовими і/або службовими особами принципів прозорості та підзвітності в їх діяльності;
 • співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;
 • сприяння утвердженню верховенства права та справедливості у всіх сферах державного і суспільного життя;
 • розробка програм, концепцій, проектів правових актів тощо на виконання мети (цілей) Організації, робота над їхнім впровадженням у життя, у тому числі шляхом розробки, ініціювання і прийняття відповідних нормативно-правових та індивідуальних актів;
 • сприяння забезпеченню умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних груп, які проживають в Україні;
 • сприяння розробці та впровадженню інноваційних підходів до вирішення проблем державного та місцевого значення;
 • сприяння забезпеченню врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, юридичним і фізичним особам у захисті суверенітету і територіальної цілісності України;
 • сприяння захисту та/або захист прав, свобод та законних інтересів учасників (членів) Організації, фізичних та юридичних осіб шляхом їх представництва в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
 • внесення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, дотримання вимог чинного законодавства, забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, зазначення недоліків в роботі, оскарження їхніх рішень, дій чи бездіяльності тощо;
 • сприяння наданню безоплатної допомоги, у тому числі юридичної, фізичним та юридичним особам, права, свободи та законні інтереси яких були порушені;
 • пропагування правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основних свобод;
 • участь у підтримці та/або реалізації регіональних, міжнародних та місцевих програм, спрямованих на підвищення правосвідомості громади;
 • сприяння підвищенню правової освіченості суспільства;
 • сприяння підвищенню рівня загального оздоровлення суспільства, пропаганда здорового способу життя;
 • забезпечення морально-патріотичного виховання суспільства;
 • військово-патріотичне виховання і навчання громадян;
 • підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших законних військових формуваннях;
 • підготовка населення до дій в надзвичайних ситуаціях, в особливий період, в умовах воєнного стану тощо;
 • підвищення медичної культури населення;
 • підвищення науково-технічних знань і навичок населення;
 • сприяння розвитку науки та освіти;
 • сприяння забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;
 • сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів суспільства;
 • сприяння посиленню впливу громадянського суспільства, в тому числі й шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення громадських антикорупційних експертиз, участі у громадських радах тощо;
 • громадський моніторинг дотримання і захисту прав і свобод людини, прав і законних інтересів юридичних осіб;
 • організація та/або участь у конференціях, зборах, семінарах, «круглих столах», прес-конференціях, симпозіумах, з’їздах, тренінгах, навчаннях, інших публічних заходах;
 • збирання, обробка та поширення інформації, необхідної для досягнення мети Організації;
 • сприяння вільному доступу до інформації, що становить суспільний інтерес, у тому числі шляхом поширення;
 • благодійна та/або волонтерська діяльність, не заборонена чинним законодавством;
 • офіційне спостереження за виборами;
 • організація та/або замовлення вивчення, дослідження громадської думки;
 • налагодження зв'язків з іноземними та міжнародними організаціями, установами, органами влади і самоврядування тощо, обмін досвідом у сфері діяльності Організації;
 • інші види діяльності, дозволені та/або не заборонені чинним законодавством.

Діяльність Організації в установленому порядку здійснюється шляхом:

 • сприяння координації спільних дій Організації, громадськості та органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
 • інформаційного та методичного забезпечення діяльності Організації;
 • розроблення та реалізації проектів, спрямованих на досягнення статутних цілей та завдань;
 • організації та проведення публічних заходів, тренінгів тощо;
 • сприяння провадженню культурного, освітнього, науково-дослідного напрямів діяльності Організації;
 • іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.